BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

 • 1. Door het ondertekenen van het inschrijfformulier en/of het betalen van het inschrijfgeld verklaart de deelnemer zich akkoord met de voorwaarden.
 • 2. De betaling dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding voor de retraite plaats te vinden. Voor een weekend retreat dient het totaalbedrag in één keer voldaan te worden, voor een week retreat geldt een aanbetaling en de rest van het bedrag dient daarvoor uiterlijk 8 weken voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 8 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Retreat Yourself het recht de reservering te laten vervallen.
 • 3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 8 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.
 • 4. Deelname aan het programma geschiedt op basis van vrijwilligheid. Het staat deelnemers vrij om af te zien van het te volgen programma.
 • 5. Het afzien van deelname aan het programma geeft geen recht op teruggave van het inschrijfgeld en ook geen recht op een vervangende les of activiteit.
 • 6. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten:
  – Twee maanden voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten.
  – Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten.
  – Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten.
  – Binnen twee weken voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.
 • 7. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retraite bij te wonen, is in de plaats stelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Retreat Yourself zijn doorgegeven.
 • 8. Indien Retreat Yourself zelf voor een vervangende deelnemer zorgt of een plek doorschuift naar een andere datum, wordt er € 150,- administratiekosten in rekening gebracht.
 • 9. Retreat Yourself heeft het recht een cursus of retraite te annuleren indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Retreat Yourself heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.
 • 10. Retreat Yourself heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retraite.

AANSPRAKELIJKHEID

 • 1. Retreat Yourself zal zorg dragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retraites.
 • 2. Deelname aan een cursus of retraite is geheel op eigen risico. Retreat Yourself is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.
 • 3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Retreat Yourself. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS

 • 1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.
 • 2. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.
 • 3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREATS

 • 1. Retreat Yourself heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Retreat Yourself zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van het retreat per mail over ingelicht.

HUISREGELS

 • 1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en overmatig alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.
 • 2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Retreat Yourself is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
 • 3. Retreat Yourself heeft haar locaties met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retraite een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
 • 4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Retreat Yourself niet opvolgen, kunnen uit de cursus of retraite verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
 • 5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retraite uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Retreat Yourself.

GARANTIEFONDS GGTO
Retreat Yourself is aangesloten bij het Garantiefonds voor Gespecialiseerde Touroperators (GGTO). Een reisverzekering is verplicht en een annuleringsverzekering wordt aangeraden voor medische noodgevallen en annuleringen van je reis en/of vluchten.

We realiseren ons dat een retreat een hoop geld kost en je wilt er zeker van zijn dat je je geld spendeert bij een betrouwbare reisorganisatie.

Retreat Yourself is daarom aangemeld bij het Garantiefonds GGTO onder lidmaatschapnummer 1620. De GGTO is vergelijkbaar met de SGR maar is speciaal in het leven geroepen voor de kleine reisspecialisten en biedt dezelfde garanties. De Stichting GGTO staat er voor garant dat je het reeds betaalde deel van je reissom terugkrijgt indien de touroperator (Retreat Yourself) in financieel onvermogen komt. Dit kan zijn vóór je vertrek maar ook tijdens je verblijf op locatie. Bovendien garandeert de Stichting GGTO tijdens je verblijf je terugreis indien Retreat Yourself, als gevolg van financieel onvermogen, hier niet meer voor kan zorgdragen. Retreat Yourself betaalt per boeking een vast bedrag van € 15,- aan de GGTO. Door de touroperator (Retreat Yourself) wordt voor deze garantiestelling een vast bedrag van € 15,- per boeking in rekening gebracht aan de consument. Hiermee wordt het garantiefonds opgebouwd en onderhouden. Zo kun je dus nóg meer ontspannen wanneer je met ons op reis gaat.

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met ons op.

 

ONZE NIEUWSBRIEF

Wil je op de hoogte blijven van ons aanbod en de nieuwste retreats? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!

Je inschrijving is gelukt. Dankjewel!